KATEGORIE

PŁYTA TERMIKA S I R

TERMIKA S I R


Arkusze Termika
Arkusze uszczelniające Termika wykonane są w formie laminatu złożonego z kilku
warstw miki wzmocnionej specjalnym spoiwem o wysokiej odporności termicznej.
Do produkcji arkuszy używa się specjalnej miki magnezowej, typu flogopit w złotym
kolorze. Surowiec ten spełnia wysokie wymagania w zakresie wytrzymałości
mechanicznej, stabilności termicznej i odporności chemicznej. W celu
podniesienia parametrów wytrzymałościowych, arkusze miki są
impregnowane i wzmacniane włóknem kwarcowym lub przekładkami ze stali
żaroodpornej.


Właściwości i parametry


Mika jest formą glinokrzemianu o miękkiej warstwowej strukturze i wyjątkowo dobrej
odporności termicznej. Elastyczne arkusze miki zachowują podstawowe właściwości
miki krystalicznej. Dzięki temu, uszczelnienia na bazie miki posiadają
właściwości dielektryczne i antyadhezyjne, są odporne na starzenie, temperaturę,
wpływy chemiczne. Arkusze z miki zachowują elastyczność i szczelność w
długim czasie i nie ulegają degradacji nawet pod wpływem silnych utleniaczy
i temperatur przekraczających 900°C. Wśród najważniejszych zalet tego
materiału, należy podkreślić:
• Wysoką temperaturę pracy i odporność na gwałtowne zmiany temperatur.
• Odporność chemiczną w pełnym zakresie 0-14 pH z wyjątkiem freonów
i roztworów kwasu siarkowego.
• Niski stopień relaksacji naprężeń i wysoki powrót elastyczny.
• Odporność na starzenie, utlenianie, wpływy ozonu i promieniowania UV.
• Doskonałe właściwości dielektryczne, wytrzymałość na poziomie 15 kV/mm.
• Bezpieczeństwo pożarowe, Euroklasa A1 i niepalność w/g normy EN13501
oraz wysoki index tlenowy.


Rodzaje arkuszy


Termika R – arkusze uszczelkarskie w formie laminatu wzmocnionego przekładką
stalową o grubości od 1,5 do 5 mm. Przekładka ze specjalnej stali
austenitycznej 316L ułatwia wycinanie ploterem CNC gotowych uszczelek o dużych
średnicach i ich późniejszy montaż. Uszczelki te można również produkować
techniką wytłaczania matrycowego. Termika S – elastyczny arkusz miki
wzmocnionej 10% dodatkiem spoiwa siloksanowego. Materiał o grubościach w
zakresie od 0,5 do 3 mm może być użyty zarówno do wycinania uszczelek jak i do
elektroizolacji.
Termika SWG – taśma z miki wzmocnionej włóknem kwarcowym,
przeznaczona do produkcji uszczelnień spiralnych SWG. Grubość taśmy wynosi
0,5 mm, szerokość w zakresie od 5,5 do 8 mm, długość rolki 50 m.


Rozmiary


Arkusze uszczelkowe Termika dostępne są
w standardowym wymiarze E 1,2 x 1 m.

 

Rozmiar mm Grubość mm Termika S
kg
Termika R
kg
1200*1000 0,5 1,1
1200*1000 0,7 1,5
1200*1000 1,0 2,1
1200*1000 1,5 3,2 3,6
1200*1000 2 4,2 4,6
1200*1000 3 6,5 7,0
1200*1000 4 9,0
1200*1000 5 11,00


Obszary zastosowań


Termika jest to materiał opracowany specjalnie na potrzeby produkcji uszczelek
wysokotemperaturowych, uszczelnień spiralnych SWG i okładzin uszczelnień
wielokrawędziowych. Arkusze i taśmy Termika stanowią idealny komponent do
wytwarzania uszczelnień o wysokich wymaganiach i wysokiej niezawodności.
Ponadto jest to materiał łatwy w użyciu i formowaniu, nie wywołuje szczególnych
zagrożeń i ryzyka zjawisk korozyjnych.

Zakres temperatur pracy od -40 do 900°C
Gęstość objętościowa ρ ASTM D792 1,80 g/cm3
Ściśliwość / powrót elastyczny ASTM F36 20% / 40%
Relaksacja naprężeń po 24hr / 300°C DIN 52913 /50 MPa 35 MPa
Szczelność pod obciążeniem 34 MPa DIN 3535 N2 40 bar 0,3 mg/s·m
Straty po prażeniu LOI 800°C ASTM D2584 < 6%
Wstępny nacisk formujący y ASME code* /EN 20 N/mm2
Współczynnik utrzymania naprężeń m EN 13445-3 2
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM F152 15 N/mm2
Dopuszczalny nacisk montażowy ASTM D695 100 N/mm2
*) wartości współczynnika podano w N/mm2 przelicznik wynosi N/mm2 = 145 psi dla normy ASME code