KATEGORIE

PŁYTA PERFOGRAF

Płyta PerfoGraf 650


Płyta uszczelkarska PerfoGraf jest to materiał kompozytowy na bazie grafitu
ekspandowanego i wzmocnienia z blachy spiczasto perforowanej ze stali AISI 316L.
Struktura płyty jest mechanicznie spojona z okładzinami z foli grafitowej i jako kompozyt
metalowo-grafitowy, łączy w sobie najlepsze cechy obydwu z nich, jak: wytrzymałość,
odporność termiczną i elastyczność. Rolą przekładki stalowej jest podniesienie
parametrów wytrzymałościowych uszczelki ale także zabezpieczenie przed ryzykiem korozji
galwanicznej na zasadzie anody protektorowej. PerfoGraf to najpopularniejszy
rodzaj grafitowych płyt uszczelniających o szerokim spektrum zastosowań, są one
podstawą większości uszczelnień o wysokich parametrach i dużej niezawodności w
instalacjach energetycznych i przemysłowych.


Właściwości i parametry


Uszczelnienia grafitowe wytwarzane są na bazie foli grafitowej o wysokiej czystości na
poziomie 99%. Grafit elastyczny posiada strukturę homogeniczną i charakteryzuje się
wyjątkowo dobrymi właściwościami uszczelniającymi, jak ściśliwość, szczelność i
zdolność do utrzymania naprężeń w wysokich temperaturach. Co warto podkreślić, grafit
wielokrotnie przewyższa w tym zakresie tradycyjne uszczelnienia na bazie materiałów
włóknisto-elastomerowych. Mimo swych niewątpliwych zalet, uszczelnienia z grafitu
wymagają wysokiej kultury technicznej, zarówno podczas przygotowania uszczelek jak
i montażu.


Współczynniki obliczeń.


Najważniejsze parametry, współczynniki obliczeniowe oraz dane do projektowania
uszczelek przedstawione są w tabeli parametrów technicznych. Należy wziąć pod
uwagę, iż wytrzymałość uszczelki zależy nie tylko od parametrów materiału

uszczelniającego ale w dużej mierze od konstrukcji złącza, nacisku roboczego i kultury
montażu. Uszczelki grafitowe mogą być stosowane w zakresie bardzo wysokich
ciśnień, jednak proporcja szerokości do grubości uszczelki powinna być utrzymana na
poziomie 5 i wyższym. W przypadku zmiany materiału uszczelki lub warunków pracy złącza
należy stosować się do instrukcji zawartych w oddzielnym opracowaniu: „Metody obliczeń
złącz kołnierzowych…”.

Parametry techniczne Standard Wartość
Zakres temperatur pracy
Zakres odporności chemicznej
media redukcyjne
ASTM D1460
-200 do 650°C
1 – 14 pH
Ściśliwość / powrót elastyczny
Relaksacja naprężeń przy 300°C /16hr
ASTM F36
DIN 52913 /50 MPa
40% / 15%
47 MPa
Szczelność pod obciążeniem 35 MPa
Moduł sprężystości przy 50% deformacji
DIN 3535 N2 40 bar
DIN 28090 dla 50%
0,05 – 0,1 mg/s·m
400 – 800 N/mm2
Minimalny nacisk formujący „y”
Współczynnik utrzymania naprężeń „m”
ASME code* /EN
EN 13445-3
18 N/mm2
2,2
Wytrzymałość na rozciąganie
Dopuszczalny nacisk montażowy
ASTM F152
ASTM D695
25 N/mm2
160 N/mm2

*) wartości współczynnika podano w N/mm2 przelicznik wynosi N/mm2 = 145 psi dla normy ASME code