KATEGORIE

AF-OIL

Plyta AF-OIL

Charakterystyka i parametry użytkowe:

Rodzaj płyty AF – Oil
Typ 235
Spełniane normy WT-80/95
DIN 28090-1
DuPont Specifcation G-81
WUG – GM 285/96
Atest Higien. 3/B-1259/96
Uznanie UDT U-K-1/1-99
Opis płyty Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur.
Temperatura max.* 350oC
Ciśnienie max.* 10 Mpa
Środowisko pracy Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad
Współczynniki wg
ASME Code : „y”
„m”
13 Mpa
1,0
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19
sm dla 1mm; 2mm; 3mm
sr dla 1mm; 2mm; 3mm
b dla 20, 200 i 300 oC
40 MPa; 21 MPa; 12 MPa
6,4 po ; 5 po ; 4,1 po
1,1 ; 1,8 ; 3,0
Standardowe grubości 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty Zielona

* – Nie zaleca sie stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia. Korelacje między ciśnieniem i temperaturą oraz grubością płyt w mm precyzują wykresy

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej istnieje potrzeba dodatkowego sprawdzenia