KATEGORIE

AF-400

Płyta AF-400

Charakterystyka i parametry użytkowe:

Rodzaj płyty AF-400
Typ 245
Spełniane normy WT-146/98
DIN 28090-1
DuPont Specifcation G-81
Uznanie UDT U-K-1/1-99
Opis płyty Wysokoparametrowa płyta przeznaczona do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań.
Temperatura max.* 380oC
Ciśnienie max.* 12 Mpa
Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad  
Współczynniki wg
ASME Code : „y”
„m”
10 Mpa
1,0
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19
sm dla 1mm; 2mm; 3mm
sr dla 1mm; 2mm; 3mm
b dla 20, 200 i 300 oC
40 MPa; 21 MPa; 12 Mpa
6,4 po ; 5 po ; 4,1 po
1,1 ; 1,8 ; 3,0
Standardowe grubości 0,4; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty niebieska

Uwaga: wszystkie podane dane techniczne podane sa zgodnie z najlepszą wiedzą i w oparciu o długotrwale badania. Informacje te wymagają jednak każdorazowo sprawdzenia, gdyż działanie opisanych produktów zależą od konkretnych warunków pracy.