KATEGORIE

AF-202

Płyta AF – 202 (212)

Charakterystyka i parametry użytkowe:

Rodzaj płyty AF-202
Typ 212
Spełniane normy WT-144/98
Opis płyty Bardzo popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich ciśnień i temperatur. Specjalnie polecana do instalacji oleju opałowego.
Temperatura max.* 180oC
Ciśnienie max.* 4 MPa
Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad
Standardowe grubości 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty khaki

* – Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia. Korelacje między ciśnieniem i temperaturą oraz grubością płyt w mm precyzują wykresy

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej istnieje potrzeba dodatkowego sprawdzenia