KATEGORIE

AF-200 G

Płyta AF-200 G

Charakterystyka i parametry użytkowe:

Rodzaj płyty AF-200 G
Typ 227
Spełniane normy WT-189/2000
Opis płyty Nowo skonstruowana bezazbestowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR. Polecana przede wszystkim do instalacji średniociśnieniowych i średniotemperaturowych.
Temperatura max.* 380 o C
Ciśnienie max.* 8 Mpa
Środowisko pracy Woda, para wodna, nafta, rozpusz-czalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Współczynniki wg ASME Code : „y”
„m”
b/d
b/d
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19
sm dla 1mm; 2mm; 3mm
sr dla 1mm; 2mm; 3mm
b dla 20, 200 i 300 oC
b/d
b/d
b/d
Standardowe grubości 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty Grafitowa
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 6
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 0
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 260