KATEGORIE

AF-1000

Płyta AF-1000

Charakterystyka i parametry użytkowe:

Rodzaj płyty AF-1000
Typ 226
Spełniane normy WT-78/95/A
DIN 28090-1
Atest Higien. 3/B-1259/96
Opis płyty Płyta przeznaczona do wyso-kotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Szczególnie polecana tam gdzie występują duże skoki ciśnień
Temperatura max.* 400oC
Ciśnienie max.* 12 Mpa
Środowisko pracy woda, para wodna,paliwa, oleje, rozpuszczalniki
Współczynniki wg
ASME Code : „y”
„m”
13 Mpa
2,2
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19
sm dla 1mm; 2mm; 3mm
sr dla 1mm; 2mm; 3mm
b dla 20, 200 i 300 oC


Standardowe grubości 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty Grafitowa

* – Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia. Korelacje między ciśnieniem i temperatura oraz grubością płyt w mm precyzują wykresy

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej istnieje potrzeba dodatkowego sprawdzenia

Uwaga: wszystkie podane dane techniczne podane sa zgodnie z najlepsza wiedza i w oparciu o dlugotrwale badania. Informacje te wymagaja jednak kazdorazowo sprawdzenia, gdyz dzialanie opisanych produktów zaleza od konkretnych warunków pracy.